Kontakti

REKVIZĪTI

SIA "EKR"
Juridiskā adrese: Pildas iela 16b, Rīga, LV-1035
PVN reģ.nr. LV40003913448
Būvkomersanta Nr.7789-R
Speciālā atļauja darbībām ar ozona slāni noardošām vielām Nr.:CS15OF0021

AS “SEB Bank”
LV80UNLA0050013802414
UNLALV2X

A/S “Swedbank”
LV08HABA0551016417026
HABALV22

KONTAKTI

Ofiss: +371 67336724
Tirdzniecības nodaļa: +371 27725777, info@ekr.lv
Tirdzniecības nodaļa: +371 27277717, veikals@ekr.lv
Tehniskais atbalsts: +371 26779466
Vadība: +371 28847778